ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ GRECO PLAST ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΤΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ