ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΒΟΛΟΣ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ