ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΨΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ